PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚII CASE PASIVE, NZEB ȘI LOW-E

Oferim servicii de proiectare, calcul de bilant energetic si construcții Case Pasive, NZEB și Low-E în Republica Moldova, de la idee, la cheie! Știm cum sa proiectăm, planificăm și să executăm o asemenea construcție conform standardului ales de dvs.

Dacă doriți certificarea internațională Passive House sau PHI Low-E, deasemenea vă putem ajuta în acest sens.

 

ALEGE CASA CARE ȚI SE POTRIVEȘTE

Știi care sunt diferențele între Case Pasive, NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) și Low-E?

Casele Pasive (engl: Passive House) sunt construite (și uneori reconstruite) conform Standardului Passive House al Institutului German de Case Pasive din Darmstadt, Germania. Instituția este una independentă, însă standardul respectiv de case pasive este recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai riguros și înalt standard de eficiență energetică existent la ora actuală din lume în construcții.

Casele pasive consumă cu circa 90% mai puțină energie pentru încălzire și răcire decât o casă obișnuită, având un nivel de confort și sănătate excelent. Aceste case se împart în 3 categorii: Passive House Classic, Plus și Premium. Passive House Plus pe lângă faptul că consumă foarte puțin ca o Passive House Classic, mai produc o bună parte din energie din surse regenerabile (fotovoltaice, geotermală, eoliană, solar termică etc), iar Passive House Premium sunt încă și mai eficiente, producând mai mult decât consumă!

O trăsătură comună pentru a face diferența între casele pasive, și celelalte tipuri de case, putem menționa că casele pasive au un consum de energie extrem de mic pentru încălzire și răcire, și anume maxim 15 kWh/m2/an.

Casele NZEB (engl: Nearly Zero Energy Buildings, case cu consum de energie aproape egal cu zero) sunt construite conform legislației europene în domeniul construcției, în special Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și recomandările ulterioare.

Conform legislației Uniunii Europene, din anul 2021 toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, deci orice proiectant și constructor din anul 2021 este obligat să respecte (proiecteze și construiască) doar case NZEB.

Standardul NZEB nu este atît de clar ca standardul de Case Pasive, ci este unul orientativ de care să se țină cont pentru a fi transpus deja diferit pentru fiecare țară în parte (deoarece fiecare țară are condițiile sale climaterice). Conform art. 2, alin. 2 o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero înseamnă „o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere”. Conform Anexei nr. I, „Performanța energetică a unei clădiri se determină pe baza energiei calculate sau reale consumată anual pentru a răspunde diferitelor necesități legate de utilizarea normală a acesteia și reflectă necesarul de energie pentru încălzire și pentru răcire (energia necesară pentru a se evita supraîncălzirea) în vederea menținerii condițiilor dorite de temperatură a clădirii și a necesarului domestic de apă caldă”.

Legat de consumul de energie pentru încălzire și răcice, standardul NZEB nu oferă parametri clari de referință deoarece această cade în sarcina fiecărui stat membru UE din cauza diferitelor metodologii utilizate la calculul performanței energetice, însă orientativ, o casă NZEB va avea un consum de energie cuprins aproximativ între 15 kWh/m2/an și 50 kWh/m2/an, cum este în cazul unei case Low-E.

Casele Low-E (engl: Low Energy) sunt construite conform unui standard internațional conform căruia o casă care are un consum de energie pentru încălzire și răcire egal sau mai mic de 50 kWh/m2/an, intră în această categorie.

Acest tip de case la fel sunt energo-eficiente, care însă din varii motive, beneficiarii nu doresc sau nu pot atinge parametri mai performanți, cum ar fi de casă pasivă. Însă chiar și asa, casele Low-E sunt mult mai performante decât casele construite în trecut, aducând economii beneficiarilor pe termen lung pentru facturile lunare mult mai mici, asigurând deasemenea un nivel de confort superior caselor neeficiente energetic.

Apropo Institutul German Passive House din Germania, pe lângă standardul de case pasive, are și un standard pentru case Low-E, denumit „PHI Low-E Building Standard”. Conform acestui standard, casele care doresc să obțină certificarea mondială de case Low-E, trebuie să aibă un consum de energie pentru încălzire și răcire nu mai mare de 30 kWh/m2/an (nu 50 kWh/m2/an cum este acceptat în multe cazuri pe plan internațional), fiind mai riguroși din acest punct de vedere.

Informațiile prezentate mai sus reprezintă doar o mică picătură de explicații și cifre din oceanul de informații despre standardele, normele și informațiile existente în prezent despre case eficiente energetic.

 

PROIECTAREA, CONSTRUCȚIA ȘI CERTIFICAREA

O dată ce ați decis ce tip de casă energo-eficientă doriți, aflați că procesul implică 3 mari etape, inter-conectate între ele, printre care:

  1. Proiectarea și Bilanțul Energetic

Parțial etapa de proiectare decurge ca în cazul oricărui proiect: schița de proiect, rezistența, arhitectura, însă pentru o casă pasivă sunt necesare încă de la etapa de proiect nu doar și toate proiectele de rețele & instalații (apă și canalizare, încălzire, răcire, ventilație, electricitate), dar și detalierea la maxim a Arhitecturii (fix în fix cum se va aproba la etapa de proiect, compania de construcție și beneficiarul sunt obligați să realizeze la etapa de construcție), cât și Calculul de bilanț energetic care este inima proiectării unei case pasive.

O dată ce toată documentația de proiect este gata, care datorită detalierii și altor proiecte de rețele durează mai mult decât o proiectare obișnuită, tot volumul de documentație și informații adiționale sunt oferite Institutului German Passive House sau Certificatorului autorizat Passive House, care după o analiză amănunțită care durează mai multe săptămâni, fie oferă ”Green Light” pentru începerea construcției, fie cere proiectanților să facă careva modificări. Doar după ce absolut toate calculele și modificările sunt Okay, doar atunci se poate începe construcția.

  1. Constructia și monitorizarea

Antreprenorul General împreună cu beneficiarul au obligația să realizeze absolut toate lucrările de construcție ca în documentația de proiect, fără improvizații, fără modificări în timpul șantierului, fără schimbări de materiale sau grosimi. Dacă anumite situații neprevăzute impun careva modificări, atunci compania de proiectare va include aceste modificări în calculul de bilanț energetic, și dacă calculele vor oferi un răspuns negativ, atunci se vor identifica acele soluții pentru a se încadra în limitele impuse de standardul Passive House.

Deasemenea orice moment de la etapa de șantier este supravegheată, monitorizată și controlată, atât prin beneficiar și compania de construcție, dar și prin diferite documente, fișe tehnice, documente de livrare, poze, video-uri, declarații și multe alte probe trimise Certificatorului / Institutului German de case pasive pentru a dovedi încă o dată că totul ce e menționat în proiect este realizat în realitate.

Legat de costuri, pentru a va crea o idee, va putem spune ca construcția unei case pasive costă în România cu circa 20-30 % mai mult decât o casă obișnuita (Republica Moldova poate folosi această comparație).

  1. Certificarea unei case pasive

Dacă se dorește obținerea certificării, atunci încă de la începutul proiectării tot procesul este supervizat de către un certificator strain autorizat de Passive House Institute, care are deja costul său pentru serviciile sale și depinde de fiecare caz în parte. Etapa respectivă implică în principal:

  • Precertificarea (când toată documentația de proiect este analizată minuțios și doar dupa acceptul acestuia, putem începe construcția);
  • Monitorizarea pas cu pas a construcției, care se realizează împreună cu noi;
  • Testele necesare pentru o casa pasivă, în principal Testul cu termoviziune, testele de ventilație, testele Blower Door și altele (anumite testări le oferim noi);
  • Certificarea propriu-zisă și etapa finală de analiză a Institutului German Passive House;
  • Emiterea certificatului de Casa pasivă de nivel Classic, Plus sau Premium, și înmânarea Plăcii de intrare Passive House.

 

Dacă dorești construcția unei case pasive în Moldova, case NZEB sau Low-E în Republica Moldova, nu trebuie decât să ne contactezi. Va multumim!