MANAGER DE PROIECT ÎN CONSTRUCȚII-MONTAJ, INSTALAȚII și FINISĂRI

Suntem o echipă tînără și ambițioasă, însă cu experiență și ardoarea să facem un Update la noi în țară în materie de construcții. Credem cu sinceritate că este loc de mai bine, iată de ce ne informăm mereu despre noi tehnologii, metode, soluții, experimente, creații, inovații și know-how-uri apărute în domeniul construcțiilor, reparațiilor, renovărilor, instalațiilor, finisajelor și oricăror lucrări care țin de o casă sau apartament, indiferent de vorbim de careva soluții Indoor sau Outdoor.

Managementul de proiect în construcții (engl: construction project management) este un domeniu apărut relativ recent, cu o creștere imensă în ultimile decenii pe plan internațional datorită faptului că tot mai multe idei și planuri sunt realizate în cadrul unui proiect, care reprezintă totalitatea activităților îndreptate spre realizarea obiectivelor propuse, care includ tot felul de resurse, cum ar fi cele umane, economice, materiale, utilaje și echipamente, documente și de ce nu și timp.

De ce ai nevoie de un Manager de Proiect?

Implicarea unui manager de proiect in construcție poate aduce o sumedenie de avantaje, principalele fiind următoarele:

 1. Se reduc costurile de construcție cu până la 25%

Conform statisticilor companiilor de specialitate din Occident, un manager de proiect angajat de beneficiar poate asigura optimizarea bugetului și economii începând cu 3-5%, în medie 10-15%, și în anumite cazuri se poate ajunge chiar și la economii totale de chiar 20-25%. Oare cum e posibil așa ceva? Să recapitulăm pe scurt:

 • Inițial, Managerul de proiect are misiunea să se încadreze pe toata durata de execuție a lucrărilor în Deviza de cheltuieli aprobată și bugetul stabilit. Este ușor de zis, însă mai că niciodată realizabil dacă nu aveți un Manager de proiect care să lucreze în numele beneficiarului. De ce? Deoarece cele mai multe companii mai mereu găsesc soluții și supape prin care să mai ceară bani de la dvs, pentru anumite situații neprevăzute, pentru nestabilirea în contract a anumitor clauze, de careva creșteri de prețuri și tot așa.
 • Ulterior, Managerul de proiect identifică cheltuielile nefuncționale, adică care au fost incluse (scăpate) de Antreprenorul General în cazul anumitor lucrări, servicii, materiale sau echipamente.
 • Concomitent managerul caută, negociază și contribuie la semnarea contractelor cu mai multe companii individuale pe anumite tipuri de lucrări și/sau brigăzi de muncitori care activează inclusiv și în regie proprie, selectându-se oferta cea mai avantajoasă, inclusiv legată de preț. Plătindu-se direct de către beneficiar, se estimează economii de circa 5-10% față de situația în care tot complexul de lucrări ar fi fost realizat de un antreprenor general.
 • Ca rezultat multe alte costuri se reduc automat, cum ar fi acelea privind organizarea șantierului care cade inclusiv pe seama companiei ce realizează structura de rezistență sau eventual casa la roșu, sau plata utilităților sau altor servicii care fie le achită de-sine-stătător beneficiarul, fie este inclus în contractul mult mai mic al altei companii, nefiind inclus procentual în valoarea contractului total cu un antreprenor general.
 1. Scade riscul neexecutării în termen

Există mai multe variabile care influențează acest lucru, însă printre ele putem enumera că dat fiind faptul că se contractează mai multe companii, fiecare dintre acestea vine cu garanțiile și termenii săi, care fiind motivată inclusiv de plățile efectuate la timp, este în interesul acestora să realizeze o anumită lucrare în termeni cît mai rapizi, ca doar e în interesul companiei să vă deservească, să fie achitată și să continuie cu alt client, decât să stea cu dvs luni de zile, nu-i așa?

Deasemenea dacă în eventualitatea cazului o companie nu se încadrează în termen sau nu prestează serviciile calitativ, atâta timp cât durează rezolvarea litigiului, șantierul continuă cu lucrul celorlalți participanți la proiect, lucru care este puțin probabil dacă vă bazați exclusiv doar pe un singur antreprenor general. În general vorbind, dvs nu depindeți doar de un singur subiect, cu care dacă nu vă înțelegeți, se blochează tot șantierul!

Înafară de acest lucru, este de responsabilitatea managerului de proiect în construcții de a stabili fiecare ucrare în parte, planifica, programa, comanda și realiza alte sarcini care țin de Time Managementul pe șantier, în așa fel încât să existe o cursivitate logică și eficientă a lucrărilor.

 1. Calitatea lucrărilor este îmbunătățită

Este mult mai ușor să se ascundă anumite greșeli în execuție sau montaj, să se mai treacă cu vederea anumite norme, să fie înlocuite anumite materiale de calitate superioară cu altele de calitate medie etc, atunci când tot complexul de lucrări este executat doar de o singură companie, unde din pacate există conceptul ”o mână spală pe alta”. Când există mai multe companii distincte, fiecare cu garanția sa care trebuie să o ofere contractual la final, fiecare parte este interesată să își poată executa obligațiile și realiza lucrările calitativ, iar de sunt depistate anumite nereguli sau vicii, nu prea există cazuri ca o companie să își asume vreo răspundere pentru altă companie pur și simplu închizând ochii.

Spre exemplu nu poate închide ochii structuristul când vede că se fac găuri pentru careva instalații prin grinzile de beton fără autorizarea sa! Dacă la un cutremur cedează acea grindă, cine e de vină, structuristul sau instalatorul? În mod normal, structuristul imediat o să vă informeze despre acest fapt. Dacă ar fi doar un antreprenor general, cel mai probabil vi s-ar zice că ”totul e okay”.

 1. Controlul pe șantier

Managerul de proiect reprezintă a doua pereche a dvs de ochi și urechi. El devine repezentantul dvs legal care vine pe șantier, vorbește cu muncitorii, se interesează de mersul lucrărilor, cere explicații, monitorizează executarea acestora, controlează executarea obligațiilor contractuale și le suprapune cu realitățile și eficiența îndeplinirii acestora, efectuând într-un cuvând controlul calității lucrărilor îndeplinite.

Fără un control pe șantier, fără ca dvs ca beneficiar să vedeți pentru ce anume plătiți bani, nu doar că orice companie, dar și orice brigadă de muncitori sau lucrători individuali își pot lua pauze nemeritate și prea lungi, pot să nu se prezinte pe șantier, pot chiar sustrage anumite materiale, să realizeze anumite lucrări pe care să le astupe frumos și dvs în final nici să nu aveâi habar ce este înăuntru și dacă s-au făcut toâi pașii conform caietului de sarcini și conform normativelor ș.a.m.d. Un manager de șantier este ca un supervisor, care veghează buna executare a tutoror sarcinilor atribuite fiecăruia în parte.

 1. Coordonarea resurselor

Se consideră că în medie, la construcția unei case participă circa 200 persoane! În dependență de proiect, pot fi implicați chiar mai mulți, însă suntem siguri că nu e vorba de ”zeci”, ci ”sute”. Calculați și singur, începând de la proiectant, arhitect, designer, geodezist, topograf, tractorist, muncitorii zilieri ai lucrărilor de pământ, brigada sau brigăzile de câte 4-10 oameni a structurii de rezistență, cel cu care negociezi armătura, șoferul livrării armăturii, cel cu care negociezi betonul, șoferul betonierii, omul cu vibratorul de beton, brigada de zidari, brigada ce îți montează acoperișul, electricienii, lucrătorii care te conectează la rețeaua publică de apă potabilă, canalizare, reprezentanții de la gaze, instalatorii de interior – unde toți sunt diferiți pe domenii diferite: electricitate, ventilație, apă rece, apă caldă, încălzire, răcire, brigada ce se ucpă de hidroizolații, brigada ce se ocupă de termoizolații, cei cu tencuielile, cu șapa de beton, persoanele ce fac poduri, alții care zugrăvesc, vopsesc, încleie tapete, cei care se ocupă cu montarea ușilor și ferestrelor, montarea gresiei, parchetului și tot așa mai departe, acestea menționate reprezentând în mare doar grupele principale de lucrări și muncitori, existând pentru fiecare domeniu și alte persoane și companii pe care trebuie să le cauți, cu care să negociezi, să închei contracte, să îi monitorizezi, controlezi și să întocmești sau revizuiești graficul de lucru în așa fel încât nimeni pe nimeni să nu se încurce unii pe alții, să nu se certe pe șantier (lucru aproape imposibil), lucrările să aibă o periodicitate logică și tot așa.

 1. Dvs obțineți mai mult timp liber

Nefiind obligat să faci tot ce face un Antreprenor General sau un Manager de proiect, fiind sigur că beneficiezi de mijlocul de aur între a încheia un contract cu un Antreprenor general și scăpând de toate grijile, dar și având un Manager de proiect care să aducă randament și eficiență, cu siguranță că vei câștiga pace sufletească și mult mai multe momente libere în care să te bucuri de viață. Cu siguranță nu vei fi nevoit să lași jobul tău sau să te schimbi la part-time din cauza lipsei de timp, cu siguranță nu vor fi certuri în familie din cauza nervozității de pe șantier, cu siguranță vei dormi mult mai bine când vei ști că totul merge ceas.

Managerul de proiect periodic sau la cererea dvs, vă informează despre toate aspectele care s-au derulat, se derulează și care se vor derula pe șantier. Analog vorbind, e ca și cum vă creați o clonă care să monitorizeze tot în locul dvs, iar dvs câștigând timp, care apropo, e cea mai valoroasă resursă din viața tuturor!

 1. Managerul de proiect este Omul vostru

Dorim să implimentăm în Republica Moldova practica occidentală prin care să existe companii specializate în managementul de șantier, care să fie contractate de investitori și să activeze exclusiv pentru beneficiar.

De jure, puteți găsi prin documentațiile de proiect inclusiv din țara noastră o persoană cu funcția de “Manager de proiect”, însă această persoană este cel mai des angajatul sau contractantul companiei de construcții cu care ați semnat contractul (activează în cadrul companiei date, este plătit de compania dată, reprezintă interesele companiei date etc), pe când în Occident deja de câteva decenii această funcție a fost externalizata unei altei companii sau persoane, angajate deja de către beneficiar, care este plătit de beneficiar, îl reprezintă pe acesta și activează doar în interesele acestuia, nu a companiei de construcție. Simțiți diferenta?

Rezumat

Servicii manager de proiect in constructii în Republica Moldova:

 1. Organizarea proiectului
 2. Obtinerea documentatiilor necesare
 3. Investigatia preliminara a documentatiei de proiect
 4. Oferirea consultantei de eficienta energetica și altele
 5. Analiza contractelor si acordurilor semnate de beneficiar
 6. Planificarea resurselor umane
 7. Planificarea echipamentelor si materialelor
 8. Identificarea si contractarea furnizorilor
 9. Negocierea celor mai bune condiții pentru beneficiar
 10. Managementul santierului
 11. Asigurarea comunicarii si colaborarii partilor implicate
 12. Coordonarea lucrarilor si muncitorilor
 13. Controlul calitativ al proiectului
 14. Identificarea riscurilor si eventualelor probleme pentru beneficiar
 15. Oferirea solutiilor remedierii problemelor identificate
 16. Asigurarea unui climat sănătos de comunicare și conclucrare între participanți
 17. Monitorizarea respectarii termenelor de executie
 18. Vizitarea și supravegherea lucrărilor pe șantier
 19. Raportarea periodica a situatiei proiectului
 20. Optimizarea bugetului proiectului și realizarea de economii după caz
 21. Urmarirea respectarii aspectelor legale si contractuale
 22. Asistenta in receptia lucrarilor
 23. Executarea altor cerinte ale beneficiarului in realizarea eficienta a proiectului

În concluzie, un Manager de proiect este ca o coloană vertebrală în construcție, care planifică, organizează și gestionează toate procesele, resursele și activitățile legat de construcție, începând cu faza de pre-design și până la cea de finalizare a proiectului, cu scopul atingerii obiectivelor dvs, ca beneficiar!

Ce înseamnă aceasta pentru tine?

Înseamnă că poți apela fără ezitare la noi, dacă dorești să fim parte la ideea sau proiectul tău, iar noi ne vom obliga să fim cei care să te ajute, fie angajând proprii angajați în executarea lucrărilor, fie partenerii de încredere pe care îi avem, fie identificând alte persoane/companii care să ofere cele mai calitative servicii posibile. Pentru tine ca beneficiar final, nu există nici un risc, vei beneficia de garanția și suportul nostru pe toată lungimea de undă a proiectului.

Acum, oare ce servicii putem presta? Mai că orice fel de servicii și lucrări legate de construcții, montaj, instalații și finisări din Republica Moldova! Iată mai jos o listă exhaustivă de lucrări pentru care ne puteți contacta. Dacă nu găsești ceva în lista respectivă, nu e nici o problemă, oricum ne poți contacta să vedem cum te putem ajuta.

 • Constructii case
 • Reparatii case si apartamente
 • Renovari
 • Studiu geotehnic
 • Topografia terenului
 • Lucrari de pamant
 • Pregatirea santierului
 • Saparea groapei de fundatie
 • Realizarea fundatiei casei
 • Turnarea betonului
 • Lucrari de armatura
 • Hidroizolatie
 • Termoizolatie
 • Fonoizolatie
 • Zidirea peretilor
 • Acoperisul casei
 • Montarea pardoselei
 • Lucrari de tencuiala
 • Instalatia electrica
 • Instalatia sanitara – apa rece, apa calda si canalizare
 • Incalzirea casei
 • Racirea casei
 • Sisteme de ventilatie
 • Montare gips-carton si tavane
 • Montare parchet, laminat, linoleum
 • Montare gresie si faianta
 • Vopsire
 • Incleiere tapete
 • Lucrari de finisare
 • Reabilitare termica
 • Lucrari de drenaj
 • Constructia gardului
 • Amenajarea gradinii
 • Constructia trotuarului
 • Montarea pavajului
 • Constructia unui beci
 • Constructia unui garaj sau anexe
 • … și nu numai.

Toate aceste servicii sunt oferite în prezent doar pe teritoriul Republicii Moldova, în special în raza municipiului Chișinău, în suburbii și localitățile din apropiere. Va multumim!

Dacă ești interesat de serviciile de termoviziune, atunci intră aici.