Termenii și condițiile site-ului

PREMIUM HOUSE SRL, persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, IDNO: 1020605001582, email [email protected], prezintă următorul Regulament privind Termenii și Condiții:

Titlul I – Informaţii generale

Art. 1 Noţiuni de bază

 1. Proprietarul site-ului – persoana care deţine dreptul de autor asupra site-ului (n.p. SRL Premium House).
 2. Administraţia site-ului – persoana sau persoanele care administrează site-ul.
 3. Vizitator / Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care în scopuri personale sau de serviciu, accesează site-ul dat.
 4. Formular – spaţiile libere ce trebuie completate, obligatorii sau facultative.
 5. Servicii – folosirea în orice fel şi scopuri orice fel de informaţii plasate în site-ul premiumhouse.md.
 6. Informaţie – în diferite contexte, aceasta înseamna referate, articole din categoria consultaţii juridice de orice fel, limba romana sau rusa, reclama cât şi orice alt gen de informaţii plasate pe site.

Art. 2 Informatii de bază

 1. Accesarea acestui site pentru informare, vizitare, descărcări de materiale sau în orice alt scop, presupune aceptarea termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul regulament. Proprietarul site-ului are dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără notificare.
 2. Tot continuţul acestui site (informaţii, fotografii, elemente grafice, simboluri, scripturi, programe, logo-ul si sloganul site-ului) este apărat de legea privind dreptul de autor. Folosirea fără drept a oricărui element se pedepseşte conform legii.
 3. Acest site este doar o interfaţă grafică ce prezintă vizitatorului / utilizatorului informaţia pusă la dispoziţie de proprietarul site-ului dat, articole variate,referate pentru descărcare şi alte genuri de informaţii.

 

Titlul II – Drepturi şi obligaţii

Art. 3 Drepturile şi obligaţiile site-ului premiumhouse.md

 1. Logo-ul cât şi alte elemente din site care nu au sursă, se prezumă a fi apărate de dreptul de autor şi conexe a proprietarului site-ului.
 2. Orice element al conţinutului site-lui respectă drepturilor de autor şi conexe ale altor persoane fizice sau juridice prin aplasarea în majoritatea cazurilor la sfârşitul articolului sau oricarei postări sau fotografie a sursei acesteia.
 3. Administraţia site-ului nu poartă nici un fel de răspundere dacă materialele din site nu pot fi folosite pe computerul utilizatorului, nu rulează corect sau orice altă problemă apărută din cauza browzerului folosit, sistemei de operare sau computerului utilizatorului sau oricărei alte probleme ce nu ţine de competenţa site-ului premiumhouse.md.
 4. Proprietarul site-ului premiumhouse.md nu răspunde pentru lezarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale sau oricărui alt drept al vizitatorului, utilizatorului sau oricărei altei persoane terţe.
 5. Proprietarul site-ului premiumhouse.md nu poate fi obligat la reparerea prejudiciului moral sau material (financiar, în natură sau de orice alt fel).
 6. Administraţia site-ului în nici un caz nu răspunde de daunele pricinuite, de costurile sau cheltuielile suportate de persoana ce accesează site-ul, cu utilizarea lui sau incapacitatea de a-l utiliza.
 7. Administraţia site-ului se obligă la respectarea confidenţialităţii datelor personale introduse de utilizator. Administraţia site-ului se obliga sa nu facă publice datele personale ale persoanelor ce beneficiază de serviciile site-ului. Datele personale vor fi folosite doar pentru informarea sau menţinerea comunicării cu persoana dată.
 8. La rugămintea organelor de poliţie sau altor structuri de forţă, administraţia site-ului este în drept să le comunice oricare informaţii de care poate dispune.
 9. In caz de încălcare a oricărei prevederi menţionate în regulament, administraţia site-ului are dreptul să blocheze vizitatorul sau utilizatorul.
 10. Administratia site-ului îşi rezerva dreptul de a bloca sau şterge anumite comentarii postate pe site-ul premiumhouse.md, precum şi utilizatorii acestui site fără o notificare prealabilă şi o explicaţie a motivelor de blocare.

 

Art. 4 Drepturile şi obligaţiile vizitatorului / utilizatorului sau oricărei alte persoane

 1. Orice persoană, fără descriminări de orice fel, se poate folosi de serviciile site-ului premiumhouse.md
 2. Nu este instituită o vîrstă minimă sau maximă de folosire a serviciilor site-ului dat.
 3. Persoana care se foloseşte de serviciile site-ului are dreptul de a fi informat, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor serviciilor oferite de către site-ul respectiv, astfel încît să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lui, între dorinţa acestuia şi serviciile oferite.
 4. Oricare vizitator, utilizator sau persoană terţă este obligată să respecte prevederile acestui regulament, cît şi toate deciziile administraţiei.
 5. Toată responsabilitatea pentru folosirea corecta sau greşită a informaţiilor, referatelor sau articolelor o poartă persoana care a folosit serviciile site-ului.
 6. Pentru lezarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale al utilizatorului, vizitatorului sau oricărei persoane terţe sau a oricărui alt drept; utilizatorul, vizitatorul sau persoana terţă poate cere răspundere doar de la persoana de la care a primit informaţia sau persoana fizică sau juridică care deţine dreptul de autor a informaţiei date care i-a încălcat drepturile.
 7. Utilizarea serviciilor noastre nu oferă nici un drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.
 8. Vizitatorul, utilizatorul care foloseşte informaţiile sau materialele site-ului premiumhouse.md sau oricare persoană terţă fizică sau juridică poate totuşi avea dreptul de proprietate intelectuală doar asupra acelor materiale asupra carora demonstreaza conform legii dreptul de autor asupra acestora.
 9. În cazul în care vreo anumită persoana fizică sau juridică este persoana ilustrată în fotografie,mentionată în nume de rău sau orice alt fel de informaţie, aceasta trebuie să se adreseze persoanei fizice sau juridice care a postat/emis pentru prima data materialul dat, site-ul premiumhouse.md indicand doar sursa de unde a luat informaţia, nefiind obligată sa indentifice mai departe persoana emitenta a materialului.

 

Titlul III – Declinarea responsabilităţii

Art. 5 Prevederi generale ale site-ului

Ca urmare a prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare, site-ul nu are nici o responsabilitate în ceea ce priveste:

 1. comentariile persoanelor care le adauga, acestea fiind preintampinati dinainte prin intermediul acestui regulament despre raspunderea care o pot avea conform legislatiei nationale sau internationale.
 2. corectitudinea informaţiilor atasate – descrieri, caracteristici, date tehnice, materiale video, fotografii, ştiri, referate, documente etc. Acestea au fost preluate ca atare de la furnizorii de informaţie etc. Site-ul are doar obligaţia prezentării acestor informaţii într-o forma grafica interesantă, atractivă pentru vizitator sau utilizator (formatarea textului, aranjarea în pagină, dimensionarea şi optimizarea imaginilor, etc.).
 3. enunţurile ambigue, greşelile de exprimare etc.
 4. nepotrivirea între scopul pentru care a fost folosit vreun serviciu şi funcţionalitatea lui.
 5. defecţiunile, pagubele sau accidentele datorate folosirii corespunzătoare sau necorespunzătoare a tuturor informaţiilor din site.
 6. posibilitatea de a contacta viruşi prin accesarea acestui site sau prin primirea de e-mail-uri cu caracter informativ sau promoţional.
 7. neplăcerile create de întreruperea accesului în site datorate furnizorului de servicii internet.
 8. conţinutul sau natura site-urilor prin link-urile cărora un vizitator sau utilizator ajunge în site.
 9. site-ul premiumhouse.md nu oferă garanţii de orice fel în folosirea serviciilor site-ului cît şi transmiterea acestora.

 

Titlul IV – Prevederi legale

Art. 6 Termeni şi condiţii finale

 1. Site-ul funcţionează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare ale Republicii Moldova.
 2. Daca vreo prevedere va fi considerata necompatibilă cu legislaţia naţională de către o autoritate competentă, aceasta va fi reformulată pentru a fi conformă legislaţiei, restul prevederilor prezentului regulament ramânând în vigoare.
 3. Orice tentativă de acces neautorizat, de a produce prejudicii sau fraudă vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor competente.
 4. Doar dacă nu sunt reglementari în întregul prezent text, atunci se vor aplica reglementările legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

 

Data: 10 Septembrie 2020.

Ultima Actulizare: 10 Septembrie 2020.