Aducem plus-valoare ideii sau proiectului tău

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

RESPECTAREA TERMENELOR

OPTIMIZAREA COSTURILOR

GARANȚIA CALITĂȚII

SERVICII OFERITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CONSTRUCȚII CASE PASIVE, NZEB și LOW-E

Casele Pasive, Casele NZEB (Nearly Zero Energy Buildings, case cu consum de energie aproape egal cu zero) și Casele Low-E (Low Energy), reprezintă case construite după standarde și principii noi de case mult mai energo-eficiente și confortabile față de construcțiile care se construiau în trecut.

Aceste case sunt proiectate și construite în așa fel încât să aibă un consum de energie pentru încălzire și răcire cât mai mic, atragându-se atenție și consumul cât mai eficient al aparatelor tehnice și iluminat. De exemplu o casă pasivă în medie consumă cu circa 90% mai puțină energie pentru încălzire & răcire față de o casă obișnuită, iar acest lucru reprezintă economii imense pentru beneficiar pe toată durata de existentă și exploatare a construcției.

Pe lângă economiile semnificative de bani, casele eficiente energetic sunt mult mai sănătoase, au o amprentă de carbon CO2 mult mai mică pentru natură, poluează mai puțin, sunt mai sustenabile și confortabile din perspectiva mai multor parametri (termici, acustici, de sănătate, vizual, iluminat etc). Deasemenea o mare parte din casele respective folosesc surse regenerabile de energie, iar în anumite cazuri chiar produc mai mult decât consumă (surplus ce poate fi vândut în rețea).

Casele Pasive, NZEB și Low-E pot fi construite din orice dorește benficiarul: cărămidă, blocuri ceramice, piatră de calcar cotileț, BCA, BCU, lemn, pe structură metalică sau din containere maritime… din orice, principalul să se respecte cerințele stabilite de fiecare standard în parte.

SERVICII DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ, INSTALAȚII și FINISĂRI

Lucrările și serviciile de construcție-montaj reprezintă un domeniu tehnic care se ocupă în principal de proiectarea, documentarea, prescripțiile tehnice, executarea, asamblarea, montajul, controlul, mentenanța și exploatarea diferitor obiecte și structuri de infrastructură, care includ în sine tot spectrul de lucrări menite să deservească omenirea, izvorâte din nevoile colective sau particulare a individualilor, și care trebuie să corespundă standardelor și normelor în vigoare privind cerințele și condițiile de rezistență la foc, durabilitate, stabilitatea structurală, arhitectural, sanitar-igienice ș.a.

Confortul dorit nu s-a putea atinge fără utilizarea diferitor tipuri de instalații și echipamente, cum ar fi aprovizionarea cu apă rece menajeră, apă caldă, canalizare, energie electrică, gaz, ventilație, încălzire și răcire, cât și altele adiacente cum ar fi sistemul pluvial, drenaj, reutilizarea resurselor etc.

În această ordine de idei, lucrările de finisaj pe lângă rolul constructiv, mai au și un rol funcțional final decorativ și sanitar, fiind executate în general după etapa de construcție-montaj, intersectându-se deseori cu lucrările ce privesc instalațiile unei construcții, și cuprind tot spectrul de servicii legate de tencuieli, realizarea pardoselei, a podurilor, montarea tîmplăriilor, realizarea diferitor placaje, vopsirea, amenajarea și alte acțiuni conexe care creează imaginea finală a obiectivelor structurale și de design propuse inițial.

Compania noastră sub formă de Antrepriză, prin intermediul propriilor forțe și împreună cu partenerii noștri de încredere, suntem gata să vă ajutăm pe deplin în planificarea și realizarea oricărui tip sau pachete de servicii necesare dvs pivind serviciile de construcție, montaj, instalații, finisări și nu numai!

SERVICII DE TERMOVIZIUNE

Serviciile de termoviziune, denumite și termografie în construcții și instalații sau scanare termografică, reprezintă un domeniu prin care se realizează o testare tehnică și analiză a temperaturilor și conversiei căldurii radiante pe o anumită suprafață sau pe mai multe. Cu ajutorul unui aparat special, se pot vedea diferite probleme, defecțiuni, scurgeri de căldură și altele pe care ochiul uman nu este în stare să le perceapă, situații care identificate la timp, pot preveni survenirea altor probleme mai mari, uneori chiar catastrofice.

Termiviziunea în prezent are o aplicare extrem de largă în toată lumea, începand cu domeniul rezidențial, și continuând cu analiza diferitor tipuri de instalații, echipamente, mașinării, și chiar pe larg sunt utilizate în domeniul militar și vamal.

În domeniul reidențial, o inspecție termografică este în stare să determine pe unde casa sau apartamentul dvs pierde căldura, unde se formează punți termice și condens care pot duce la mucegai, ingrasie și alte probleme, pe unde sunt scurgeri de aer rece în casă, care sunt zonele problematice ș.a.

În domeniul instalațiilor, termiviziunea își are o aplicabilitate înaltă în cazul echipamentelor electrice, de aer condiționat, sisteme de ventilație, sisteme de apă și canalizare, studierea motoarelor și mașinilor, aparatelor industriale și altele. Principala direcție de analiză este temperatura, care de cele mai multe ori crește în cazul unor echipamente defecte, puse la presiuni prea mari sau exploatate incorect.

ÎN REZULTAT DVS OBȚINEȚI

CONFORT ALL IN

CALITATE SUPERIOARĂ

RESPECTAREA STANDARDELOR

SOLUȚII DURABILE

GARANȚII REALE

CONSULTAȚIE GRATUITĂ!Valabil doar pentru persoanele din Republica Moldova

PARTENERII și/sau CLIENȚII NOȘTRI

SFATURI ȘI INFORMAȚII UTILE

Proiectul Enciclopedia Construcțiilor își materializează cunoștințele și experiența prin intermediul acestei companii.
Iată câteva din episoade adăugate: